Forundersøgelse

En forundersøgelse er obligatorisk før hvert nyt behandlingsforløb. Den varer ca. 15 minutter.

Du vil blive undersøgt af en læge og rådgivet angående de forventninger, du har til den ønskede behandling.

Det er vigtigt, at du oplyser om: eventuelle allergier, sygdomme som for eksempel herpes (forkølelses sår) og tidligere kosmetiske behandlinger.

Ved første besøg i klinikken vil du få mundtlig og skriftlig information omkring behandlingen samt få taget foto til journalen.

Du vil få udleveret en samtykkeerklæring med pris for behandlingen og information om det forventede antal behandlinger.

Samtykkerklæringen skal du medbringe underskrevet ved første behandling.

Du er naturligvis velkommen til at tage en ledsager (bisidder) med til forundersøgelsen.

 

Pris for forundersøgelse:

350 kr.