Patientvejledning

I forbindelse med din behandling af dine rynker med Restylane, vil vi bede dig om at tage højde for følgende i forhold til de kommende behandlinger.

Ved første besøg i klinikken vil du få mundtlig og skriftlig information omkring behandlingen samt få taget foto til journalen. Du vil får udleveret en samtykkeerklæring med pris for behandlingen og forventede antal behandlinger, som du bedes medbringe underskrevet ved første behandling.
Du er naturligvis velkommen til at tage en ledsager (bisidder) med til denne samtale.

Inden behandlingen:

• Din hud skal være renset for make-up på dét område, som skal behandles.
• Du må ikke inden for den sidste måned have haft et herpesudbrud på læberne.Generelt om indsprøjtning af ikke-permanent filler

 

Behandlingen:

• Før behandlingen begynder studerer behandleren furerne og musklerne i dit ansigt for at få lagt injektionerne på rette sted.
• Injektionsstederne desinficeres og markeres eventuelt med en pen.
• Herefter injiceres Restylane de pågældende steder.
• Nålestikkene kan gøre en smule ondt.
• Antallet af stik afhænger af behandlingens karakter og omfang.
• Der behandles ofte uden bedøvelse, ved behandling ved læberne kan der evt. lægges lokalbedøvelse.
• Behandlingen tager ca. 30 minutter.
• Du kan fortsætte dine normale aktiviteter direkte efter behandlingen.

 

Efter behandlingen:

• Det er vigtigt ikke at massere eller trykke på det behandlede område de første 6 timer efter behandlingen. Herefter kan let make-up anvendes.
• Såfremt der føles små knudrede områder dagen efter behandling, skal disse masseres.
• Du kan, som smertelindring, køle de behandlede områder med is efter behandlingen.
• Du bør ikke udsætte det behandlede område for kraftig varme (sol eller solarium) eller kraftig kulde før hævelsen og rødmen har lagt sig.

 

Hvilken effekt kan forventes?

• Effekten af behandlingen viser sig oftest med det samme, dog kan slutresultatet endeligt ses, når eventuellt hævelser har lagt sig.
• Effekten varer ca. 6 måneder alt efter hudtype, livsstil og alder. Der anbefales normalt en opfølgningsbehandling efter 6-12 måneder .
• Virkningen af injektionerne er altid midlertidig.

 

Der må først gives samtykke til behandling efter 48 timers betænkningstid!